TANNKJØTTSYKDOMMER

Periodontal sykdom


Det finnes to hovedgrupper periodontal sykdom, gingivitt og periodontitt. Gingivitt er en betennelse som bare rammer tannkjøttet. Gingivitt kan utvikle seg videre til å også omfatte tennenes festeapparat, da kalles det Periodontitt. Ubehandlet Periodontitt kan føre til tannløsning.

Periodontitt er vanligvis et langsomt voksende problem. Om du ikke får behandling kan det ta mange år før en tann eller tenner går tapt. Ofte kommer de alvorlige symptomene først i sluttfasen i form av hevelse, verking og løse tenner.
Behandling av periodontitt


Når man behandler periodontitt blir plakk og tannsten fjernet. Ofte er det nødvendig med kirurgiske inngrep fordi det er blitt dannet dype lommer mellom tann og tannkjøtt som samler bakterier og vanskeliggjør renhold. Jo tidligere behandlingen starter i sykdomsforløpet jo større er sjansen for å lykkes. Har prosessen gått for langt får man ofte ikke stoppet den helt, men kan forsinke den. For at behandlingen skal lykkes er det også viktig at pasienten er villig til å endre munnhygienerutiner og ta i bruk nye hjelpemidler som f eks mellomromsbørster, solobørste, antibakterielt munnskyllevann eller lignende. Når festeforholdene for tennene er endret som følge av periodontitt blir forholdene for rengjøring ofte vanskeligere. Det kreves derfor at pasienter med tannkjøttsykdom bruker mer tid på de daglige munnhygienerutinene enn hva som er vanlig for andre.
Mulige bivirkninger ved periodontal behandling


Periodontitt fører til at kjevebenet svinner og at mer av tennene blir synlig. Spesielt etter kirurgisk behandling vil man oppleve dette fordi hevelsen i tannkjøttet går tilbake og mer av tannhalsen blir synlig. Tennene ser lengre ut og de blottlagte tannhalsene kan føre til ising. Tennene kan også føles løsere rett etter behandlingen, men fester seg vanligvis igjen etter en tid.
Før og etter kirurgiske inngrep brukes et desinfiserende munnskyllevann (Corsodyl eller Curasept). Dette fører ofte til nedsatt smaksfølelse og brunlig misfarging av tenner og tunge. Misfargingen er overfladisk og kan pusses vekk hos tannlege eller tannpleier etter endt behandling.
Pasientens vilje og evne til å følge hygieneinstruksjon er avgjørende for resultatet av behandlingen. Forholdene i munnen blir endret og det krever nye teknikker og hjelpemidler for renhold. Tannlege eller tannpleier gir individuelt tilpassede råd. Bivirkninger som ising og misfarging reduseres når pasienten følger hygieneinstruksjonen som er gitt.
Etterkontroller og vedlikehold


Etter en systematisk periodontittbehandling vil det være behov for oppfølgning. Hvor ofte pasienten innkalles avhenger av en rekke forskjellig forhold og avgjøres i hvert enkelt tilfelle og fra kontroll til kontroll. Er bennedbrytningen omfattende og forholdene for daglig renhold vanskelig vil det være behov for hyppige kontroller. I slike vanskelige tilfeller kan man ikke forvente å få stoppet periodontitten helt og må være fornøyd med å forsinke prosessen.
For andre pasienter, der periodontitten er mindre omfattende vil forholdene etter behandlingen bli så bra at det er nok med en etterkontroll. Deretter kan henvisende tannlege eller tannpleier følge med på tannkjøttet ved vanlig undersøkelse.
Refusjon ved periodontittbehandling


Pasienter som har fått diagnosen kronisk marginal periodontitt og gjennomgår en systematisk periodontittbehandling får deler av behandlingen dekket av HELFO. Refusjonsdelen ligger på ca 30% av den totale kostnaden. Vi har direkte oppgjør med HELFO og du betaler da kun egenandelen når du er her til behandling og vi får det resterende etterbetalt av HELFO. Hvis egenandelen overskrider et bestemt beløp vil du få tilsendt ”frikort egenandelstak 2” som gir noe mer refusjonsrettigheter og som du skal skal medbringe til tannlege.
Henviste pasienter


Pasienter som er henvist til oss for periodontittbehandling får kun behandling for det hos oss. All annen behandling skal utføres hos henvisende tannlege eller tannpleier. Det er derfor viktig at du fortsetter som vanlig med undersøkelser og oppfølging hos din faste tannlege eller tannpleier selv om du er under behandling for periodontitt hos oss.